Strategie

Communicatiestrategie

Eerst denken dan doen

Communicatie rondom een nieuwbouwwijk of de implementatie van een nieuwe wet. De start van een nieuw project of een samenvoeging van verschillende bedrijven. Dat vraagt om een gedegen aanpak, een strategisch plan. Hiermee geef je helder en praktisch richting aan de rol van communicatie binnen je organisatie.

20240606_Flow_Media_Web-Sjors_Evers-45

We doen het samen

Bij het maken van een communicatiestrategie gaan we samen aan de slag met een doelgroepenanalyse. Vervolgens maken we kernboodschappen voor de belangrijkste doelgroepen. We omschrijven welke communicatiemiddelen we inzetten en geven advies over de uitvoering.

Dit doen we samen met jou en je collega’s. Tijdens werksessies brainstormen we over communicatie uitdagingen. We brengen de omgeving in beeld en werken aan het verhaal van jouw organisatie. Als je hier behoefte aan hebt, maken we een toolkit voor jou en je collega’s. Zodat je de strategie gelijk in de praktijk toe kunt passen. Handig om te weten: het is mogelijk om (een deel van) de uitvoering van de communicatiestrategie bij ons neer te leggen. Zo zorgen we voor een flitsende start!

Een goede communicatiestrategie bevat

Een voorbeeld: Horizon Flevoland

Ontwikkelen van heldere communicatiestrategie met praktische toolkit

Regionale ontwikkelingsmaatschappij Horizon Flevoland vroeg ons een communicatiestrategie te maken. Geen dik boekwerk dat ergens in een la verdwijnt, maar een helder en praktisch document dat richting geeft aan de communicatie. ‘Een strategie die ons helpt bij het maken van keuzes. Een goed overzicht geeft van onze doelgroepen en de middelen die daarbij horen.’

Tijdens werksessies spraken, tekenden, schreven en brainstormden we onder meer over communicatie uitdagingen, houding en communicatiedoelen. Ook brachten we de omgeving in beeld door krachtenvelden in te vullen. De sessies waren nuttig, maar ook gewoon leuk. Je merkte dat deelnemers er energie van kregen.

Na 2 maanden lag er een concrete strategie, aantrekkelijk vormgegeven. We leverden een toolkit (met stroomschema, format voor een communicatieplan en de hightlights van de strategie) op. Waarmee medewerkers concreet aan de slag konden.