Communicatie-
plan

communicatieplan

Zorg voor focus

Ga je starten met een nieuw project, heb je handvatten nodig voor de communicatie van een (nieuw) bedrijf of merk je dat je communicatiemiddelen (nog) te versnipperd inzet? Dan kan een communicatieplan je helpen om meer focus te krijgen. Onze communicatieplannen zijn overzichtelijk. Je ontvangt een praktisch document, waar je direct mee aan de slag kunt.

20240606_Flow_Media_Web-Sjors_Evers-177

Samen kom je verder!

In een communicatieplan brengen we de belangrijkste doelgroepen in kaart, bepalen we per doelgroep het belangrijkste communicatiedoel en de boodschap en onderzoeken we welke communicatiemiddelen we het beste kunnen inzetten. Tot slot maken we een planning. Een communicatieplan zorgt ervoor dat je doelgericht met de communicatie van je bedrijf op project aan de slag kunt.

Dit doen we samen met jou en je collega’s. Hoe we dit doen hangt af van je vraag en de complexiteit van je vraag. Soms is een gesprek of brainstom voldoende. Is het van belang om meer mensen deelgenoot te maken van het plan? Of hebben we behoefte aan specifieke informatie van verschillende mensen? Dan kunnen we ook een interactieve werksessie organiseren. We vinden het belangrijk om tijdens het maken van het communicatieplan regelmatig af te stemmen. Samen kom je namelijk verder!

Een goed communicatieplan bevat

Een voorbeeld: OMgevingsdienst Flevoland & gooi en vechtstreek

Communicatieplan Omgevingswet en uitvoering

De Omgevingswet treedt op 1 januari in werking. Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) bereidt zich voor op de Omgevingswet en vroeg ons een communicatieplan te maken. De projectleiders Omgevingswet wilden vooral inzicht in de behoeften van de verschillende doelgroepen. Plus een concrete uitwerking van welke communicatiemiddelen zij konden inzetten.

We brachten de verschillenden doelgroepen overzichtelijk in beeld, bedachten een campagne en zetten de middelen per doelgroep op een rijtje. We bogen ons onder meer over de vraag: Hoe kunnen we medewerkers het beste informeren over de veranderende rol van de OFGV? Een ander belangrijk onderwerp was het profileren van de organisatie als zichtbare, benaderbare en bovenal deskundige partner in de ketensamenwerking.

We leverden niet alleen een communicatieplan op, maar voerden hem ook uit. Het communicatieplan gaf inzicht en handvatten, maar was niet statisch. Dat bleek tijdens de coronaperiode. Offline middelen werden online. Samen bedachten we creatieve ideeën om medewerkers op afstand te betrekken en informeren. Met het communicatieplan als basis!